Про конференцію

10.03.2016

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Відповідно до Плану проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2017 р.
(лист МОН від 13.09.2016 №1/9-488 «Про формування Переліку проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2017 році») з метою пропагування органічного виробництва в Україні  та покращення якості підготовки фахівців за аграрними спеціальностями  у  Науково-методичному центрі «Агроосвіта» 2 листопада п.р. відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність використання екологічного аграрного виробництва».

Форма участі у конференції

  • публікація тез;
  • усна доповідь;
  • участь без доповіді та публікації.

Пряму трансляцію конференції та в запису можна буде переглянути на сайті Науково-методичного центру «Агроосвіта» www.agroosvita.com

Мета конференції: об’єднати зусилля господарств, наукових та навчальних закладів,  інших підприємств та установ, зацікавлених у виробництві та поширенні здорової, безпечної для споживання продукції, закладання ідеї дбайливого ставлення до збереження природних ресурсів, запровадження органічних технологій під час вирощування та переробку для сприяння динамічному та ефективному розвитку органічного руху в Україні.

До участі в конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні, педагогічні працівники вищих навчальних закладів, представники галузевих установ, агробізнесу, інші зацікавлені особи.

Місце проведення: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11, Науково-методичний центр «Агроосвіта».

Реєстрація учасників конференції проводиться за електронним посиланням  wp. smcae.com (тема участь у конференції).

Календар міжнародної конференції:

  • прийом тез доповідей – до 17.10.2017
  • робота конференції – 2 листопада 2017 р. з 10.00

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Видання наукових статей і тез

За матеріалами конференції друкуватимуть збірник тез доповідей.

Вимоги до оформлення тез

Подані тези  мають стисло відображати зміст доповіді, містити відомості про актуальність напряму досліджень, основні результати та їх інтерпретацію, завершуватися стислим узагальнюючим висновком без повторювання вже викладеного матеріалу.

Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4 Word для Windows, шрифт Times New Roman, кегль 12, абзац 1 см, інтервал 1,0; береги по 2,0 см.

Зразок оформлення:

 

УДК 619:611

 

КАРПЕНКО Н.Н., аспірант

Науковий керівник – ПЕТРЕНКО П.П., д-р с.-г. наук

Білоцерківський національний аграрний університет

karpenko@btsau.kiev.ua

ВПЛИВ СТРОКІВ ПІДСІВАННЯ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ